2016 Afrikaans

EERSTE OPROEP VIR KONFERENSIEREFERATE

INTERNASIONALE KONFERENSIE VAN DIE HISTORIESE GENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

23 – 25 JUNIE 2016

PLEK:

RIVERSIDE SUN HOTEL,

VANDERBIJLPARK, SUID-AFRIKA 

GASHEER:

NOORDWES-UNIVERSITEIT

VAAL DRIEHOEKKAMPUS

KONFERENSIETEMA

Oorbrugging van die dissiplinêre verdelingslyn: Bestaan nuwe roetes vir begrip oor die Suid-Afrikaanse verlede?

KLIEK OP DIE SKAKEL OM DIE HGSA 2016 OPROEP VIR REFERATE IN PDF FORMAAT AF TE LAAI

KORT OORSIG

Is daar verskillende roetes wat kan lei tot ‘n beter begrip van die Suid-Afrikaanse verlede?

Tot watter mate is konvensionele praktyke in historiese navorsing relevant tot ons insig op die komplekse geskiedkundige kwessies wat die Suid-Afrikaanse samelewing in die gesig staar? En, hoe spreek ons met dié insigte die hede en die toekoms aan?

Is dit nie tyd vir historici van kultuur, samelewing, identiteit, politiek, ekonomie, filosofie, die omgewing, oorlogvoering en die self, om gesamentlik in gesprek te tree nie? Sou dit nie ook die moeite werd wees om met intellektuele historici en historici van wetenskap betrokke te raak nie?

Gesamentlik mag hulle in ‘n gunstige posisie wees om te beraadslaag met histories-betrokke kundiges in verwante dissiplines, of dié wat ver van historiese studies verwyder is.

Bestaan daar ‘n behoefte vir historici om uit hul gemaksone te beweeg? Of besit die dissipline voldoende diepte om die toets van die tyd te weerstaan en steeds te handhaaf in die era van die 21ste eeuse prosesse van globalisering, verhoogde vlakke van kommunikasie, sosiale netwerke en virtuele tydruimtelie bewussyn.

Hoe deurstaan geskiedenis die toets van die tyd met betrekking tot kontemporêre uitdagings wat ‘n vraag stel aan die verstaan van dit wat verband hou met vinnige verandering. Die samelewing vra duidelik vir rekenskap en leiding van historici oor hoe ons die hede kan verantwoord?

Historici en spesialiste in ‘n verskeidenheid studierigtings, word voortdurend gekonfronteer met die hersiening van die verlede om helder insigte oor die hede en die toekoms te ontgin.

‘n Belangrike tema van die konferensie is om strategieë te oorweeg wat verband hou met nuwe en verskillende menings oor die verlede.

Dit sou ook die moeite werd wees om deelname van nie-geskiedkundiges te kry wat in dissiplines werk wat verwyderd staam van die geskiedenis.

‘n Kritiese betrokkenheid kan lei tot nuwe insigte en moontlike samewerking wat tot die oorbrugging van verdelingslyne aanleiding kan gee.

Vir avontuurlustiges wat wil eksperimenteer op die terrein van die geskiedenis, behoort daar ‘n geleentheid te wees om hul insigte te deel.

Die konferensie is bowenal ‘n geleentheid vir historici wat spesialiseer op die bekende ndersoekvelde van van die Suid-Afrikaanse geskiedenis om hul onderlinge beraadslagings voort te sit in ‘n atmosfeer wat bevorderlik is vir goeie akademiese diskoers.

 DIE KONFERENSIE SE BESONDERHEDE

Voorstelle vir referate, werkswinkels, interaktiewe sessies en plakkate/uitstallings word genooi na die 2016 HASA-konferensie.

‘n Verskeidenheid kritiese en belangrike temas oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis sal aangespreek word.

Die doel van die konferensie is om studente en ervare kundiges met mekaar in aanraking te bring. Sodoende kan gevestigde en opkomende navorsers die geleentheid kry om konstruktiewe gesprek oor relevante aspekte van die Suid-Afrikaanse geskiedenis te voer.

 DIE KONFERENSIE SE DOEL

Die konferensie se doelwitte sluit in:

 • om voort te gaan met gesprekke in al die relevante velde van Suid-Afrikaanse geskiedenis wat tans ondersoek word;
 • die grondlegging van ‘n platform vir konstruktiewe akademiese beraadslaging oor die Suid-Afrikaanse verlede, hede en toekoms;
 • om gemeenskaplike velde van wetenskaplike gesprekvoering en nadenke oor dissiplines oop te maak;
 • om spesialiste in ‘n verskeidenheid spesialiteitsvelde van historiese studies te akkommodeer om hul insigte te deel;
 • om ‘n omgewing vir samewerkende betrokkenheid tussen die jong en ervare geleerdes te skep; en
 • om die doelwitte van die Historiese Genootskap van Suid-Afrika te bevorder, wat daarop gemik is op die konstruktiewe strewe van die geskiedenis in al sy diversiteit te bevorder.

DIE KONFERENSIE SE SUB-TEMAS

Sub-temas sluit in, maar is nie beperk, tot die volgende gebiede nie, wat op die geskiedenis van Suid-Afrika van toepassing is:

 • Multi-, inter- en transdissiplinêre navorsing
 • Sosiale geskiedenis
 • Kontemporêre geskiedenis
 • Familiegeskiedenis / genealogie
 • Omgewingsgeskiedenis
 • Intellektuele geskiedenis
 • Geskiedenis van die Wetenskap
 • Kulturele geskiedenis
 • Water geskiedenis
 • Militêre geskiedenis
 • Teorie van geskiedenis
 • Filosofie van die geskiedenis
 • Metodologie van geskiedenis

ABSTRAKTE

Instruksies en leiding:

Opsommings moet per e-pos aan Petra Lawson by conferencepl@gmail.com op die voorgeskrewe vorm voorgelê word.

Erkenning van ontvangs van alle opsommings:

Binne drie werksdae ná die inbdiening van ‘n opsomming, sal ‘n e-pos gestuur word aan die outeur(s) om ontvangs te erken. Die skrywer sal ook voorsien word met ‘n registernommer wat in alle verdere korrespondensie vermeld sal word.

Alle opsommings sal aan ewekniebeoordeling onderhewig wees.

‘n Volledige program vroeg in 2016 gefinaliseer en aangekondig word.

Aanbiedings sal beperk word tot 20 minute, plus ‘n 10-minute vraag- en besprekingsessie.

POST-KONFERENSIE TOER

Opsie 1. Watergeskiedenistoer van die Vaaldam, Barrage en Rand Water

Opsie 2. Besoek aan die Vredefortkoepel Wêrelderfenisgebied

BELANGRIKE DATUMS

Finale datum vir die indiening van abstrakte:                           2 Februarie 2016

Kennisgewing van aanvaarding van abstrakte:                         8 Maart 2016

Sluitingsdatum vir registrasie:                                                      26 April 2016

Sluitingsdatum vir betaling (bewys van betaling):                   26 Mei 2016

REGISTRASIE

Akademici:                                                 ZAR2100.00

Geregistreer Nagraadse Studente:        ZAR1900.00

Een-dag bywoning:                                   ZAR1500.00

Geen terugbetalings sal gemaak word nie, maar ‘n deelnemer is welkom om ‘n plaasvervanger teen geen ekstra koste te stuur.

Voltooi die registrasievorm en stuur dit aan Petra Lawson. ‘n Amptelike faktuur sal daarna aan u ge-e-pos word om registrasie te bevestig.

Faks/e-pos asseblief ‘n afskrif van die depositostrokie of bewys van elektroniese oorplasing, aan Me Petra Lawson by:

Faks no .: +27 (0) 86 541 1173

E-pos: conferencepl@gmail.com

NAVRAE

Algemene en Registrasie:

Me Petra Lawson

Konferensie Administrateur (HASA 2016)

E-pos: conferencepl@gmail.com

Faks na e-pos: 27 (0) 86 541 1173

Cell: 27 (0) 83 231 6538

Konferensie Voorsitter / Koördineerder:

Prof Johann Tempelhoff

VERBLYF EN VERVOER

Neem asseblief kennis:

Alle koste (reis, verblyf, verblyf) wat verband hou met deelname aan die konferensie moet gedek word deur die deelnemer, ongeag van die aanvaarding van die voorstel. Die HGSA is nie aanspreeklik nie en hou geen verantwoordelikheid vir enige kostes nie.

Verblyf is beskikbaar by die lokaal:

Riverside Sun Hotel, op die oewer van die Vaalrivier Barrage, op die hoek van Wenning & Emfuienirylaan, Vanderbijlpark.

Tel: 016 682 7322

E-pos: riaan.smalberger@tsongasun.com

Spesiale verblyfkoste:

R1300.00 per enkel persoon (B & B)

R1450.00 vir 2 mense wat deel (B & B) [Moet bespreek en betaal word op dieselfde tyd].

 ALTERNATIEWE AKKOMMODASIE INLIGTING

Little Eden Guest Lodge, Telefoonnommer: +27 16 932 2124, Faksnommer: +27 16 932 2124, E-posadres: bookings@littleedenguestlodge.co.za, Web adres: www.littleedenguesthouse.co.za.

Beethovens Lodge, Telefoonnommer: 086 180 1802 of internasionale +27 21 710 5800, Faksnommer: +27 86 634 2346, Web adres: www.beethovenslodge.co.za.

Stonehaven on Vaal, Telefoonnommer: +27 16 982 2952, Faksnommer: +27 86 505 8768, E-pos adres: info@stonehaven.co.za, Web adres: www.stonehaven.co.za.

VRYWARING

Die organiseerders behou die reg om die gepubliseerde lokaal, program, datums en/of fooie weens onvoorsiende omstandighede te verander of te kanselleer.